Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is overschreden. De afgelopen maanden van 2018 steeg het aantal ingediende aanvragen explosief waardoor de uitputting van het budget erg snel verliep.

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als doel het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het verbod op asbestdaken dat eind 2024 zal gelden.

Tijdelijke regeling

De subsidieregeling heeft een tijdelijk karakter. De regeling zou vanaf 1 januari 2016 tot en met 2019 van kracht zijn of totdat het beschikbare budget van totaal € 75 miljoen is uitgeput. Dit laatste is nu het geval. U kunt nog wel een aanvraag indienen, maar de kans is zeer klein dat deze aanvragen nog worden gehonoreerd. Houdt u hier rekening mee! Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen nieuw budget meer beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Indieningstermijn

Dien altijd uw aanvraag tijdig in! Zorg dat u uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak de subsidieaanvraag indient! Deze indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Let op: Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Links

Nieuwsbericht www.rvo.nl | Subsidieregeling verwijderen asbestdaken