Vanaf 4 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.

De regels voor het subsidiëren van het verwijderen van asbestdaken per 2016 zijn nu dus bekend. De bijdrage komt op € 4,50 per vierkante meter (m²) te verwijderen asbestdak en kan zowel door particulieren als bedrijven en instellingen worden aangevraagd. Er geldt een minimum van 35 m² en de maximale vergoeding bedraagt € 25.000,00.

Stapelen met andere subsidies mag, dus ook die van de provincies. Wel geldt het principe Op = Op. Voor 2017 is een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar tot minimaal € 75 miljoen tot 2020. Als dat bedrag in 2017 op is, kom je vooraan te staan voor de subsidie in 2018 en zo verder. De aanvraag gebeurt achteraf op basis van een factuur.

Subsidie aanvragen

Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Ander asbestmateriaal dat in gebouwen kan zitten, zoals isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden omdat dit materiaal niet onder invloed van de buitenlucht verweert en niet kan vrijkomen. Dit materiaal komt daarom ook niet in aanmerking voor de subsidie.

Alleen de dakeigenaar mag subsidie aanvragen: dus geen machtiging. Gemeentes en provincies mogen ook aanvragen, als zijnde asbestdakeigenaren. Dus voor 2016 kan zo’n 2,2 miljoen vierkante meter aan asbestdaken een subsidie krijgen van € 4,50 per m².

Kort samengevat

  • De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak;
  • Maximale vergoeding per adres bedraagt € 25.000,00;
  • Minimale hoeveelheid asbestdak om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling is 35 m²;
  • De regeling trad in werking vanaf 1 januari 2016 en loopt tot 31 december 2019;
  • Het subsidieplafond voor 2017 bedraagt € 15 miljoen, daaropvolgende jaren volgt later;
  • Aanvraag voor subsidie is achteraf en mag tot uiterlijk zes maanden na uitvoering;
  • Bij daken groter dan 35 m² moet er een asbestinventarisatie rapport opgesteld worden door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf;
  • De werkzaamheden dienen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf uitgevoerd te worden;
  • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het asbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.
  • Alleen de eigenaar van het asbestdak kan de subsidie aanvragen via www.rvo.nl;

Links

Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over de regeling.

Staatscourant Nr. 61980 (16-11-2016) | Officiële uitgave Subsidieregeling verwijderen asbestdaken (pdf-bestand)

Nieuwsbericht www.rvo.nl | Subsidieregeling verwijderen asbestdaken