Vanaf 1 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.

Wat valt er onder de omschrijving van een asbestdak?

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Boeidelen, dakgoten, dakbeschot en gevelpanelen worden niet gezien als dakbedekking en zijn niet verplicht om te verwijderen. Deze delen komen dus ook niet in aanmerking voor de subsidie. Het verbod geldt ook niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen.

Verwaarloosde asbestdaken nu al verwijderen

Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd dan kan de gemeente eisen om het dak meteen te laten verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.

Subsidie aanvragen

Eigenaren van asbestdaken kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie voor het verwijderen van asbestdaken bedraagt € 4,50 per vierkante meter (m²). Een particulier mag maximaal 35 m² asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen, het moet wel altijd gemeld worden bij de gemeente. Dakleien mogen niet verwijderd worden door particulieren. In de meeste gevallen zullen de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

Kort samengevat

  • De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak;
  • Maximale vergoeding per adres bedraagt € 25.000,00;
  • Minimale hoeveelheid asbestdak om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling is 35 m²;
  • De regeling trad in werking vanaf 1 januari 2016 en loopt tot 31 december 2019;
  • Het subsidieplafond voor 2018 bedraagt € 11,3 miljoen;
  • Aanvraag voor subsidie is achteraf en mag tot uiterlijk zes maanden na uitvoering;
  • Bij daken groter dan 35 m² moet er een asbestinventarisatie rapport opgesteld worden door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf;
  • De werkzaamheden dienen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf uitgevoerd te worden;
  • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het asbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.
  • Alleen de eigenaar van het asbestdak kan de subsidie aanvragen via www.rvo.nl;

Links

Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over de regeling.

Staatscourant Nr. 67668 (05-12-2017) | Officiële uitgave Subsidieregeling verwijderen asbestdaken (pdf-bestand)

Nieuwsbericht www.rvo.nl | Subsidieregeling verwijderen asbestdaken